OPK-OkO SPZ Kežmarok

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

10.poľovnícky deň

osveta

           10. poľovnícky deň bol venovaný prezentácií činnosti, výsledkov a úspechov
                                                         
OPK Kežmarok

   Poľovníci príslušní k Obvodnej poľovníckej komore Kežmarok si začiatkom septembra už po desiaty krát uctili pamiatku svojho patróna sv.Huberta a opäť potvrdili, že ich sviatok, poľovnícky deň, ktorého spoluorganizátormi boli mesto Kežmarok a VLM SR, š.p. o. z. Kežmarok, právom patrí medzi najvýznamnejšie kultúrno-spoločenské podujatia regiónu.
Z pôvodne jednodňového podujatia sa podarilo aj vďaka podpore VLM SR, š.p. o. z. Kežmarok

a mesta Kežmarok realizovať 10. poľovnícky deň, ako dvojdňové podujatie, nad ktorým prevzal záštitu primátor mesta Ján Ferenčák.
   Tomuto výročiu bola venovaná aj výstava najhodnotnejších trofejí zveri z ostatných troch chovateľských prehliadok vo výstavnej sieni na Hlavnom námestí v Kežmarku, ktorej vernisáž v sobotu popoludní bola zároveň aj prvým podujatím poľovníckeho dňa. Výstava  sa tešila veľkému záujmu nie len poľovníkov, ale aj  širokej verejnosti. Súčasťou programu sobotňajšieho večera bol okrem výstavy trofejí aj benefičný koncert poľovníckej hudby v drevenom artikulárnom kostole, na ktorom sa už tradične predstavili Hubertoví trubači z Podorlicka ( ČR) - kvarteto lesných rohov. Výťažok z dobrovoľného vstupného bol venovaný Dankovi, ktorý už sedem rokov podstupuje operačnú liečbu v Prahe.
   Nedeľný program začal Svätohubertovskou sv.omšou v kostole sv. Kríža v Kežmarku, kde neopakovateľnú atmosféru cirkevného obradu umocňoval svojim vystúpením chrámový spevácky zbor doprevádzaný spomínaným kvartetom lesných rohov. Pod hradbami kežmarského hradu pred zrakmi veľkého množstva  zvedavých divákov nasledovalo v súlade s poľovníckymi tradíciami  požehnanie obetovaného kráľa našich lesov - jeleňa.
Početný sprievod sa vzápätí premiestňoval k tribúne, kde  pred návštevníkmi, ktorí zaplnili kežmarské námestie,
pokračoval program odovzdávaním streleckého zálomku úspešnému lovcovi jeleňa a jeho  pasovanie za lovca jeleňov. Tohto roku sa tejto pocty z rúk Vladimíra Kleina dostalo Michalovi Pisarčíkovi z MPS Poľana Spišská Belá.
   V Kežmarku sme privítali  významných hostí, a to viceprezidenta SPK Ing. Miroslava Fuchsa, generálneho riaditeľa Lesov SR Ing. J. Marhefku, riaditeľa VLM SR, o. z. Kežmarok Ing. Michala Dudáka, prezidentku Klubu slovenských poľovníčok Soňu Supekovú-Chovanovú,hostí z poľskej Bochnie a predovšetkým mnoho poľovníkov a poľovníčok nie len z okresu Kežmarok.  Mgr. Nevický –za organizátorov vo svojom príhovore pozdravil prítomných poľovníkov a zaželal im veľa úspechov v nastávajúcej poľovníckej sezóne a oficiálne otvoril 10. poľovnícky deň.
  Jedným z hlavných bodov programu bolo odovzdávanie poľovníckych vyznamenaní a ocenení. Vyznamenanie „Za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku“ III.st. a bronzová medaila bola udelená Š. Britaňákovi, S. Džadoňovi, Ing. M. Horváthovi, Ing. P. Lukasovi,  Bc. M. Pokrivčákovi a J. Tyborovi, vyznamenanie II.st. a striebornú medailu dostal M. Brandobur, Mgr. J. Trulík a B. Žemba a vyznamenanie I.st. a zlatú medailu získali M. Cvek, M. Gáborčík a J. Ovcarčík.  Na návrh Predstavenstva OkO SPZ Kežmarok bola MVDr. M. Polanekovi z PZ Víťaz na celoslovenských Hubertových dňoch v Betliari odovzdaná medaila Sv.Huberta.
   Kežmarské námestie už tradične počas poľovníckeho dňa rozvoniava pravým poľovníckym gulášom a rôznymi inými poľovníckymi kulinárskymi špecialitami. Tohto roku sa o priazeň prítomných a členov komisie, ktorá posudzovala kvalitu jednotlivých gulášov, usilovalo 16 majstrov kuchárov z poľovníckych združení a spolkov, z VLM SR, o. z. Kežmarok,  MsÚ Kežmarok a SOŠ Garbiarskáv Kežmarku. Podľa členov odbornej poroty putovnú varechu za najchutnejší guláš si z podujatia  odnieslo družstvo z PZ Hájnik Toporec, na 2.  mieste skončilo PZ Vlková I. a na 3.mieste sa umiestnilo PZ Gojnica Matiašovce. V súťaži však obstáli všetci na jednotku   a hodnotiaca komisia skonštatovala, že bolo ťažké rozhodovanie.
    Nemožno nespomenúť aj ostatné sprievodné akcie, ktoré každoročne spestrujú a obohacujú program poľovníckeho dňa. Všetky vekové kategórie si mohli vybrať z tejto ponuky -  vystúpenie Sokoliarov majstra Vagana zo Starej Ľubovne, prezentácia plemien poľovných psov, lesná a poľovnícka pedagogika, ukážky vábenia poľovnej zveri a poľovnícke signály v podaní RSDr. Hlásnika – majstra slovenská vo vábení zveri, vystúpenie folklórneho súboru Zvonárka z Ľubice, divadelné predstavenie v podaní  Divadelný svet – Edo drewo z Kurimi ( Spišská Nová Ves ) a množstvo aktivít pre najmenších. Večer patril zábave, o ktorú sa postarala hudobná skupina TRAKY z Čane.
   Zlatým klincom podujatia bolo v závere žrebovanie mýtnych vstupeniek.
   V záverečnom príhovore predseda OPK a OkO SPZ Ing. Juraj Kulík poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na  organizačnom zabezpečení a úspešnom priebehu poľovníckeho dňa, sponzorom za množstvo vecných a finančných darov a prítomným za účasť.

  Poďakovať sa chce aj Mgr. Milanovi Nevickému za pomoc pri príprave 10. PD, a nie len desiateho, ale za všetkých desať poľovníckych dní. Všetko to vyzerá pekne, ale len ten kto  organizoval akcie  si vie predstaviť koľko času práce sa za tým skrýva.


                                                                                                     predstavenstvo OPK Kežmarok

 
počítadlo.abz.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky