OPK-OkO SPZ Kežmarok

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

11. poľovnícky deň - 10. 9. 2023

osveta

        11. poľovnícky deň bol venovaný deťom a mládeži

     Poľovníci príslušní k Obvodnej poľovníckej komore Kežmarok si 10. septembra 2023 už po jedenásty krát uctili pamiatku svojho patróna sv.Huberta a opäť potvrdili, že ich sviatok, poľovnícky deň, ktorého spoluorganizátormi boli mesto Kežmarok a VLM SR, š.p. o. z. Kežmarok, právom patrí medzi najvýznamnejšie kultúrno-spoločenské podujatia regiónu.
   Začiatok nedeľného programu Svätohubertovská sv.omša sa  uskutočnila v kostole sv. Kríža v Kežmarku, kde neopakovateľnú atmosféru cirkevného obradu umocňoval svojim vystúpením r.kat. chrámový spevácky zbor doprevádzaný trubačmi poľovníkov zo Spišskej Belej pod vedením Ing. Júliusa Zentka. Pod hradbami kežmarského hradu pred zrakmi veľkého množstva  zvedavých divákov nasledovalo v súlade s poľovníckymi tradíciami  požehnanie obetovaného kráľa našich lesov - jeleňa.
Početný sprievod sa vzápätí kľukatil ulicami mesta k tribúne, kde návštevníci zaplnili kežmarské námestie. Predseda OPK a OkO SPZ Kežmarok Ing. Kulík
vo svojom príhovore pozdravil prítomných poľovníkov a zaželal im veľa úspechov v nastávajúcej poľovníckej sezóne a oficiálne otvoril 11. poľovnícky deň.
   Program pokračoval odovzdávaním streleckého zálomku úspešnému lovcovi jeleňa a jeho  pasovanie za lovca jeleňov. Tohto roku sa tejto pocty z rúk Vladimíra Kleina dostalo Vladimírovi Dzilskému z VLM SR.
Do Kežmarku okrem viacerých významných hostí zavítal predseda osvetovej komisie pri SPZ a predseda streleckej komisie pri  SPK Rudolf Huliak, generálny riaditeľ VLM SR, Ing. Ján Jurica,
Tibor Benčič z redakcie Poľovníctvo a rybárstvo, riaditeľ VLM SR, o. z. Kežmarok Ing. Michal Dudák a predovšetkým mnoho poľovníkov a poľovníčok nie len z okresu Kežmarok.  
  Jedným z hlavných bodov programu bolo odovzdávanie poľovníckych vyznamenaní a ocenení. Vyznamenanie „Za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku“ III.st. a bronzová medaila bola udelená Jánovi Blaškovi, Ing.  Michalovi Dudákovi, Jánovi Gallikovi, Milanovi Konkolovi, Andrejovi Krempaskému, Jánovi Kromkovi, Ing. Miroslavovi Petrasovi, Jozefovi Soľusovi, Pavlovi Spitzkopfovi, MUDr. Štefanovi Volákovi a Ing. Marekovi Výrostekovi, vyznamenanie I.st. a zlatú medailu získali Alojz  Kačur, Ing. Juraj Kulík a Ing. Štefan Reščák, medaila Zlatý kamzík bola udelená Ing. Eduardovi Vnenčákovi.  Na návrh Predstavenstva OkO SPZ Kežmarok bola Ing. Milanovi Krajancovi z PZ Víťaz Slovenská Ves na celoslovenských Hubertových dňoch v Betliari odovzdaná medaila Sv.Huberta.
  Kežmarské námestie už tradične počas poľovníckeho dňa rozvoniava pravým poľovníckym gulášom. Tohto roku sa o priazeň prítomných a členov komisie, ktorá posudzovala kvalitu jednotlivých gulášov, usilovalo 10 majstrov kuchárov z poľovníckych združení a spolkov, z VLM SR, o. z. Kežmarok,  MsÚ Kežmarok a SOŠ Garbiarska 1, Kežmarok. Podľa členov odbornej poroty, ktorej predsedom bol známy kuchár Marcel Ihnačák si putovnú varechu za najchutnejší guláš z podujatia  odnieslo družstvo z PZ Kereswald Krížová Ves, na 2.  mieste skončilo PZ Hájnik Toporec a na 3.mieste sa umiestnilo PZ Zlatá hora Kežmarok. V súťaži však obstáli všetci na jednotku s hviezdičkou  a hodnotiaca komisia skonštatovala, že bolo ťažké rozhodovanie.
  Nemožno nespomenúť aj ostatné sprievodné akcie, ktoré každoročne spestrujú a obohacujú program poľovníckeho dňa. Všetky vekové kategórie si mohli vybrať z tejto ponuky: predstavenie oblečenia pre poľovníkov a poľovníčky na voľné aktivity a  slávnostné príležitosti od módnej návrhárky Marty Šulekovej z Mýtnej, vystúpenie Sokoliarov FALCONARII, ukážky práce psov ,  ukážky vábenia poľovnej zveri a poľovnícke signály v podaní Jozefa Hlásnika, vystúpenie folklórneho súboru Magurák z Kežmarku. Lesná a poľovnícka pedagogika od VLM SR, o. z. Kežmarok a členiek Klubu slovenských poľovníčok sa tešila veľkému záujmu nie len detí, ale aj dospelých. Magnetom bol drevený posed s vyhliadkou od VLM. Všetci večer usúdili, že deti im dali zabrať a bolo ich „neúrekom“, mali pre ne pripravených 300 ks drevených vyrezávaných zvieratiek s nápisom „poľovníctvo má zmysel“ a večer im chýbali.
Večer patril zábave, o ktorú sa postarala hudobná skupina MAFIA Corner&Stylo.
Zlatým klincom podujatia bolo v závere žrebovanie mýtnych vstupeniek, za ktorými sa skrývala bohatá hodnotná tombola.
   V záverečnom príhovore predseda OPK a OkO SPZ Ing. Juraj Kulík poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na  organizačnom zabezpečení a úspešnom priebehu poľovníckeho dňa, sponzorom za množstvo vecných a finančných darov a prítomným za účasť.

                                                                                                              Reščáková
počítadlo.abz.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky