OPK-OkO SPZ Kežmarok

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

AKTUALITY OPK Kežmarok               
CHPT 2022/2023 sa uskutoční v dňoch:

          29. 03. 2023 - 31. 03. 2023 - hodnotiaca časť

          01. 04. 2023 o 14. 00 hod - slávnostné vyhodnotenie

          01. - 5. 04. 2023 výstava prístupná pre verejnosť
      
ČISTÁ PRÍRODA - ČISTÝ REVÍR

     Poľovnícke združenie
     VÍŤAZ  Slovenská Ves
   usporiadalo dňa 6. mája 2021
   akciu Čistá príroda - čistý revír,
   vyzbierali 620 kg odpadu

 
 

 
     

                           
Čistá príroda - čistý revír

    
    
    
V zhode lesníkov a zamestnancov spoločnosti Lesy mesta Spišská Belá a členov Mestského poľovníckeho spolku POĽANA Spišská Belá sa uskutočnila 1. mája 2021 akcia Čistý revír. Spolu 60 dobrovoľníkov, z toho 50 poľovníkov a priateľov poľovníctva vyzbieralo takmer 3 tony najmä plastového odpadu, sklenených a kovových fliaš a nádob. Zbieralo sa v okolí cyklotrás, na trase Fľak - stará Kotlinská cesta Terézia, v okolí štátnej cesty Tatranská Kotlina – Tatranské Matliare, Šarpanec, Lendak a Ždiar, ako i v doline Solniská.  Dobrovoľníci si akciu pochvaľovali a vyslovili, že by ju bolo potreb  zopakovať po turistickej sezóne, teda každý rok dva razy.
Podobnú akciu by mohli zorganizovať aj v meste pôsobiace mimovládne organizácie

a aktivisti v časti cyklo chodníka od miestnej časti Strážky až po horáreň Šarpanec.       Poľovníci im radi pomôžu.

 
počítadlo.abz.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky