OPK-OkO SPZ Kežmarok

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

CHPT 2014/2015

poľovníctvo


    
Poľovnícke dožinky

V dňoch 22.-26.marca 2015 Obvodná poľovnícka komora Kežmarok uskutočnila Chovateľskú prehliadku trofejí zveri ulovenej v poľovníckej sezóne 2014/2015 v poľovníckych združeniach a poľovníckych spolkoch nášho okresu.
Slávnostné tóny lesníc v podaní tria spišsko-belianskych trubačov /Ing.J.Zentko,J.Olekšák,S.Legutky/ otvorili prehliadku, ktorú podľa záznamov v Kronike navštívilo cca 900 záujemcov. Bola prvým tohtoročným podujatím, organizovaným v rámci osláv 5.výročia vzniku Obvodnej poľovníckej komory a Okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu v Kežmarku /27.3.2010/ a 95.výročia vzniku jednotnej poľovníckej organizácie na Slovensku „Loveckého ochranného spolku“/10.12.1920/.
V úvodných slovách predseda Obvodnej poľovníckej komory Mgr.Nevický privítal riaditeľa VLM OZ Kežmarok Ing.Petrasa, zástupcu OÚ odb.pozemkového a lesného hospodárstva Ing.Kulíka, riaditeľa TANAP-u Ing.Líšku, priateľov zo susedných okresných organizácií a všetkých funkcionárov a členov  príslušných ku kežmarskej Obvodnej poľovníckej komore.
V príhovore zaznelo aj úprimné poďakovanie najmä členom obvodnej hodnotiteľskej komisie /Ing.V.Klein, Ing.E.Vnenčák, Ing.P.Firek, J.Kromka, V.Krolák, E.Kriššák, P.Ježík, Ing.M.Pitvor, R.Vančo/ za ich neľahkú a zodpovednú prácu, pracovníčke kancelárie OPK p.Reščákovej, priateľom z VLM OZ Kežmarok za poskytnutie výberu najlepších tohoročných trofejí, čím zvýšili atraktívnosť a úroveň okresnej chovateľskej prehliadky a tiež tým, ktorí sa pričinili o to, že každého zúčastneného mohol výstavou sprevádzať Katalóg vystavovaných trofejí.
Chovateľská prehliadka, ktorú Obvodná poľovnícka komora už po druhýkrát uskutočnila v priestoroch Strednej odbornej školy v Kežmarku, bola v poradí už piatym hodnotením plnenia prijatých chovateľských zámerov so zreteľom na selektívno-regulačné zásahy do jednotlivých populácií zveri. O získané výsledky sa s prítomnými, ako aj s čitateľmi Katalógu podelil Ing.Klein, predseda komisie poľovníctva a životného prostredia pri OPK a zároveň aj predseda obvodnej hodnotiteľskej komisie. Vo svojom vystúpení uviedol, že na prehliadku bolo predložených spolu 260 trofejí, z ktorých bolo na medailu ohodnotených 38 trofejí t.j. 23 bronzových, 13 strieborných a 2 zlaté medaile /jeleň 23 trofejí B-17, S-6, srnec 6 trofejí B-2,S-2,Z-2 diviak, 5 trofejí B-3,S-2, líška 4 trofeje B-1,S-3/. Z uvedeného vyplýva, že z 260 predložených trofejí 14,6 % trofejí splnilo podmienky na udelenie medaily. Najsilnejšie parohy jeleňa, ktorého ulovil J.Semaňák z PZ Vlková dosiahli 205,97 bodov CIC. Najsilnejšia trofej srnca, ktorého ulovil J.Gallik z PZ Valtín Lendak získala 135,63 bodov CIC a najsilnejšie diviačie kly dosiahli 118,35 CIC bodov – lovec Ing.S.Česánek z PZ Zvonárka.  Ing.Klein ďalej konštatoval, že z uvedeného počtu trofejí bolo iba 6 trofejí chovných jedincov /4 trofeje jeleňa z toho 1 úhyn spôsobený dopravným prostriedkom a 2 srnčie trofeje – úhyny spôsobené dopravným prostriedkom/. Podrobne vyhodnotil aj percentuálne plnenie plánu lovu hlavných, u nás lovených druhov zveri za predchádzajúce päťročné obdobie.   
Jelenia zver - ulovených spolu 1742 ks, čím bol plán lovu splnený na 98,8 %. Z toho bolo ulovených 538 jeleňov. Podľa bodovej hodnoty bolo 102 trofejí ohodnotených na medailu/B-79,S-22,Z-1/.
Srnčia zver -  ulovených spolu 1111 ks, čím bol plán lovu splnený na 100 %. Z toho bolo ulovených 425 srncov. Podľa bodovej hodnoty bolo  na medailu ohodnotených 19 trofejí /B-9,S-6,Z-4/.
Diviačia zver – ulovených spolu 1355 ks, čím bol plán lovu splnený na 86 %. Z toho bolo ulovených 54 dospelých diviakov. Podľa bodovej hodnoty bolo na medailu ohodnotených 28  trofejí /B-16,S-11,Z-1/.
Súčasťou programu otvorenia prehliadky bolo okrem iného aj stručné zhodnotenie päťročnej činnosti Obvodnej poľovníckej komory Kežmarok.
V záverečnom vystúpení predseda OPK poďakoval riaditeľke Strednej odbornej školy v Kežmarku PhDr.Sabolovej za poskytnutie výstavných priestorov, vďaka ktorým mala prehliadka nielen vysokú odbornú, ale aj estetickú úroveň.
Pretože  chovateľská prehliadka je najmä o trofeji, predseda všetkým  pripomenul,  

                       
že trofej je symbol, dar, odmena, návrat,
                        že trofej je stelesnenie minulých okamžikov,
                        ktoré Ťa v takej podobe už nikdy nestretnú.
                                              A preto si ju váž !
                                                           

                                                                                                           Mgr. Milan Nevický                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  predseda

počítadlo.abz.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky