OPK-OkO SPZ Kežmarok

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Kapustnica FEST 2016

osveta

      Kapustnica FEST 2016

  Stalo sa tradíciou, že predzvesťou Vianoc v Kežmarku je o. i. aj Kapustnica FEST,
  
jedno z podujatí organizovaných v rámci predvianočných aktivít pre obyvateľov mesta.
  Druhý ročník tohto atraktívneho podujatia, ktoré prilákalo dňa 16. decembra na Hlavné námestie
  
stovky zvedavých a „hladných“ Kežmarčanov, preveril šikovnosť, zručnosť a kuchárske umenie
  
zástupcov 13 súťažných družstiev. Aj napriek mrazivému počasiu bolo najmä súťažiacim,
  
ktorí absolvovali tri súťažné disciplíny, poriadne horúco.
  Určite najúspešnejším družstvom 2.ročníka Kapustnica Fest-u bolo družstvo „Hubert“,
 
reprezentujúce OPK Kežmarok, zložené zo zástupcov poľovníckych subjektov okresu.

      Výsledky:1.súťažná disciplína - víťaz: „cibulokrájačka“  M.Reščáková /kancelária  OPK/                                                       
                                                                                           
              
       2.súťažná disciplína - víťaz:„zemiakolúpačka“  D.Richterová /MPS Poľana/

              
       3.súťažná   disciplína –jedna   z  najlepších: „ fúrikobehačka“ K.Hlatká  /PZ Kereswald/         
                                                                                                
  Najväčšia pozornosť však bola venovaná vyhodnoteniu najsledovanejšej aktivity, kvalite uvarenej
  
kapustnice. Členovia odbornej hodnotiteľskej poroty zhodne konštatovali, že „poľovnícka“
 
kapustnica bola druhá naj.....
  
Pomyselnú zlatú varešku si z podujatia za najchutnejšiu kapustnicu odnieslo družstvo usporiadateľov
  
z MsÚ. Všetci členovia súťažného družstva Hubert boli za svoje výkony odmenení chutnými cenami
  
a hodnotnou vecnou cenou.

  Za vzornú reprezentáciu patrí všetkým zúčastneným úprimné poďakovanie!
počítadlo.abz.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky