OPK-OkO SPZ Kežmarok

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Predstavenstvo OPK

Organizácia OPK

poverený funkciou predsedu OPK

Ing. Juraj Kulík

podpredseda

Eduard Kriššák

podpredseda

Ing. Juraj Kulík

predseda osvetovej kom.

Ing. Katarína Hlatká

predseda kom. Poľovníctva a ŽP

Ing. Vladimír Klein

predseda kynologickej kom.

Miroslav Cvek

predseda legislatívnej kom.

Ing. Jaroslav Lizák

predseda streleckej kom.

Peter Ježík

predseda ekonomickej kom.

Marián Pisarčík

 
                                       
 Predstavenstvo zvolené
                na II. výročnej konferencií OPK Kežmarok
                      konanej dňa 17. 9. 2019 v Kežmarku


              Predstavenstvo OPK Kežmarok na svojom
    zasadaní 16. 4. 2020 uzn. č. 2020/13  zobralo na vedomie
   smrť predsedu Ing. Petra Fireka ( 31. 3. 2020) a tým aj zánik
   členstva v SPK a funkcie predsedu OPK Kežmarok a poverilo
   Ing. Juraja Kulíka  zastupovaním predsedu v rozsahu  výkonu
   funkcie predsedu OPK podľa § 21 stanov SPK v platnom znení.
   

počítadlo.abz.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky