OPK-OkO SPZ Kežmarok

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Stretnutie so seniormi - 2018

osveta

                         Stretnutie so seniormi

      Predstavenstvo Obvodnej poľovníckej komory v Kežmarku zorganizovalo
     v októbri stretnutie so svojimi skôrnarodenými zaslúžilými členmi,
     ktorí výkon práva poľovníctva a všetko s tým súvisiace vykonávali a ešte
     aj napriek svojmu pokročilému veku vykonávajú v prírodnom prostredí
     prekrásneho podtatranského kraja.
         To, že sa stretnutie uskutočnilo práve v období, nie je náhoda.
     Jedným z dôvodov je skutočnosť, že mesiac október je mesiacom „úcty k starším“.
      Organizátori využili túto príležitosť a hold šedinám a skúsenostiam,
     jednoducho všetkému čo títo Páni poľovníci raz zanechajú v hore, alebo v kronike
    svojho života.
        Ako uviedol vo svojom slávnostnom príhovore predseda Obvodnej poľovníckej
     komory Mgr.Nevický, druhý dôvod, prečo sa predstavenstvo rozhodlo uskutočniť
     toto stretnutie takmer v závere roka je ten, že „o pár dní budeme na výročných
     členských schôdzach hodnotiť výsledky dosiahnuté našimi základnými organizáciami
     v jednotlivých  činnostiach v poľovníckom roku 2018 a ktorých máte aj napriek
    pokročilému veku a jednom prípade aj napriek zdravotným problémom svoju
    nezmazateľnú a neodškriepiteľnú zásluhu. Vklad a prínos pre slovenské poľovníctvo
     vo Vašom prípade sa už nehodnotí počtom odpracovaných brigádnických hodín
     pri zalesňovaní, výstavbe poľovníckych zariadení, príprave krmiva na zimné
     prikrmovanie, čistení chodníkov  či dezinfekcii studničiek. Aj napriek tomu,
     že dnes je iná doba, že vládnu iné zákony a pravidlá, že paragrafy sú často
    pokrivenejšie, ako by mali byť, že sa nám nedarí akceptovať komerčné správanie
    sa čoraz početnejšej časti našej členskej základne, že pojem „medziľudské vzťahy“
     neznamená to isté ako kedysi, Vašimi kritériamina hodnotenie, ktorými oslovujete
     tých mladších kolegov boli, sú a dúfame, že ešte dlho  budú osobný príklad,
     skúsenosť, múdrosť, skromnosť no najmä rešpektovanie zákonitostí prírody
     za každých okolností a v každom ročnom období.“
       Stretnutie starých priateľov plné emócií, uskutočnené v príjemnom prostredí
      poľovníckej reštaurácie hotela Club v Kežmarku, oživili okrem iného aj spomienky
      pozvaných  na svoje poľovnícke začiatky, na nezabudnuteľné zážitky, nerozlučné
     priateľstvá, možno aj na nepríjemnosti a jednoducho na všetko, čo zanechalo
      v životoch nezmazateľné stopy.
         Predseda OPK v závere v mene predstavenstva poprial prítomným veľa krásnych
     poľovníckych zážitkov a chvíľ strávených v lone čarovnej podtatranskej prírody,
      dlhý život, rodinnú pohodu, pevné zdravie, veselú myseľ, životný optimizmus,
      veľa stretnutí  s dobrými priateľmi, vďačnosť a pomoc najbližších, božie požehnanie.
                                                                  
                                                                               Predseda OPK
                     ...............................................................................................


            Predstavenstvo Obvodnej poľovníckej komory a Okresnej organizácie Slovenského
        poľovníckeho zväzu v Kežmarku praje všetkým svojim členom a ich rodinám krásne,
        pokojné a požehnané Vianoce a úspešný nový rok 2019.


počítadlo.abz.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky