OPK-OkO SPZ Kežmarok

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

3. Poľovnícky deň - Kežmarok 8.9.2013

osveta

                        
Námestie opäť patrilo poľovníkom

   Hlavné námestie v Kežmarku počas druhej septembrovej nedele už tradične patrí  poľovníkom a milovníkom prírody. Tohto roku to bol 8. september, keď Obvodná poľovnícka komora spoločne
s  Mestskou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu a mestom Kežmarok zorganizovali už
3. poľovnícky deň, ktorého ústredným motívom bola jednak prezentácia činnosti a úspechov poľovníckych združení a poľovníckych organizácií príslušných ku kežmarskej Obvodnej poľovníckej komore a tiež práca s mládežou v KMPP v rámci spomínaných PZ.

Mládež bola témou dňa  preto, lebo v roku 2013 sme si pripomenuli 30. výročie uskutočnenia prvej okresnej súťaže KMPP na území mesta, no najmä preto, aby sme pozornosť upriamili na tých, ktorí sa o prírode ako takej chcú dozvedieť čo najviac, ktorí za ochranou životného prostredia vidia často krát viac, ako len haldy papiera so zákonmi, vyhláškami a nariadeniami, ktoré aj tak nikto nerešpektuje a beztrestne obchádza. Takýchto detí, ktoré vo vzťahu k prírode dokážu myslieť aj srdcom a ktorým zakrátko odovzdáme starostlivosť o život na tejto planéte do vlastných rúk, je čoraz menej a menej.

Program celodňového podujatia sa začal svätohubertovskou sv. omšou v Bazilike sv. Kríža. Po nej sa účastníci v početnom sprievode presunuli pred radnicu, kde pestrá paleta pripravených sprievodných podujatí uspokojila aj toho najnáročnejšieho diváka.


Úvod na preplnenom kežmarskom námestí za ideálneho počasia patril šťastnému strelcovi, ktorý bol pri príležitosti ulovenia svojho prvého jeleňa slávnostne pasovaný na lovca  jeleňov. Po slávnostnom akte pasovania bol ulovený jeleň a jeden lanštiak vydražený za symbolickú cenu návštevníkmi podujatia.


Po oficiálnom otvorení 3. poľovníckeho dňa predseda OPK  Mgr. Milan Nevický vo svojom príhovore o. i. privítal hostí  z družobných miest Kežmarku z Gliwíc (PR) a Lanškrouna (ČR). Súčasťou programu bolo aj odovzdávanie vyznamenaní III.,II. a I. stupňa Za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku, odovzdanie ocenení poľovníckym združeniam, ktoré sa v súťaži PZ umiestnili v roku 2012 na 1.-3.
mieste /MPS Poľana Spišská Belá, PZ Víťaz Slovenská Ves, PZ Hájnik Toporec/. Nezabudli sme ani na jubilanta Ing. J. Hubceja,  ktorému bolo pri príležitosti  významného životného jubilea za jeho celoživotnú prácu v prospech zveľaďovania poľovníctva v podtatranskom regióne vyjadrené úprimné poďakovanie.

Predstavenstvo OPK vyhlásilo pri príležitosti tohto  poľovníckeho sviatku pre žiakov výtvarnú súťaž „Poľovníctvo a príroda očami detí“. Do súťaže bolo prihlásených 98 žiakov z  8 ZŠ v okrese
. Vyhodnotenie najlepších prác a odmenenie najúspešnejších autorov bolo súčasťou bohatého programu.

Účastníci so záujmom sledovali ukážky českých a slovenských poľovníckych signálov v podaní lesničiarov z VLS ČR z Lipníka nad Bečvou a zo Spišskej Belej, ukážky vábenia rôznych druhov poľovnej zveri a  prezentáciu viacerých plemien u nás používaných poľovných psov. Veľká pozornosť najmenších účastníkov bola venovaná stanovištiam, na ktorých pod dohľadom pedagogických pracovníkov z kežmarských ZŠ prebiehali rôzne hry a súťaže. O kultúrny program sa postarali detský folklórny súbor Maguráčik a ľudový súbor Magurák z Kežmarku.


To, že poľovnícke dni v Kežmarku  z roka na rok navštívi čoraz viac priaznivcov aj z radov nepoľovníckej verejnosti potvrdzuje skutočnosť, že ani osem kotlov pravého poľovníckeho gulášu nepokrylo záujem prítomných o túto kulinársku špecialitu.
Predstavenstvo OPK v Kežmarku chce aj touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa pričinilo o to, že aj tretí sviatok poľovníkov okresu Kežmarok mal neopakovateľnú atmosféru s množstvom krásnych zážitkov a chvíľ, na ktoré sa nezabúda.

                                                                                                                 Text
                                                                                                           Mgr. Milan N
evický

počítadlo.abz.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky