OPK-OkO SPZ Kežmarok

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

strelecký kalendár

strelectvo

                     
                                P
lán streleckých podujatí  pre  rok 2023


               Kontrolné streľby sa uskutočnia 08. 05. 2023 ( pondelok)
                                         od 7. 00 - 9 .00 hod.
                              na strelnici Dovalovo - Liptovský Hrádok

          Náhradný termín je 27. 5. 2023(sobota) od 7. - 7.30 hod
                           na strelnici Dovalovo - Liptovský  Hrádok
             
               
                Význam kontrolnej streľby je v overení schopnosti člena SPK
           bezpečne a spoľahlivo ovládať vlastnú zbraň alebo zbraň v spoludržbe
         pri výkone práva poľovníctva, tzn. zver zasiahmúť tak, aby sa zbytočne                              netrápila a nevznikli straty nedohľadaním postrelenej zveri.



                   Ak člen SPK nevlastní zbraň na výkon práva poľovníctva,
                                kontrolnej streľby sa nezúčstňuje.

                               
                                                          

                                   
                                                                     



 
počítadlo.abz.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky