OPK-OkO SPZ Kežmarok

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

CHPT 2015/2016

poľovníctvo


                 
  
                           Chovateľská prehliadka trofejí OPK Kežmarok

     Ako už býva tradíciou, slávnostné tóny lesníc spišskobelianskych trubačov Ing. Júliusa Zentku, Jána Olekšáka

a Júliusa Tybora, okrem iného svojou skladbou určenou na túto akciu, otvorili 19. marca 2016 v poradí už šiestu
chovateľskú prehliadku trofejí. Konala sa v priestoroch SOŠ v Kežmarku. Po nich vystúpil s krátkym a veľmi
úspešným programom detský folklórny súbor Maguráčik z Kežmarku.
     Potom sa ujal slova a slávnostne otvoril chovateľskú prehliadku trofejí predseda OPK Kežmarok Mgr. Milan Nevický. Vo svojom príhovore pripomenul motto výstavy : “Krajina je zrkadlom ľudí, ktorí v nej žijú a hospodária.“

Záverom svojho vystúpenia pozval širokú verejnosť na 6. Poľovnícky deň, ktorý sa uskutoční 11. septembra
na námestí v Kežmarku a bude venovaný 90. výročiu uskutočnenia prvej poľovníckej výstavy na Slovensku
v roku 1926 v Poprade a 55. výročiu úmrtia Karola Sovánku (1883 – 1961).
Vyhodnotenie poľovníckeho hospodárenia v poľovníckej sezóne roku 2015/2016 vykonal Ing. Vladimír Klein,

predseda komisie  PaŽP a súčasne predseda Obvodnej hodnotiteľskej komisie pri OPK Kežmarok. Okrem iného uviedol, že na prehliadke bolo predložených a hodnotených285 trofejí. 154 ks jeleních trofejí, z toho medailu dosiahlo 34 trofejí t. j. 22,1 %  (7 ks striebornú a 27 ks bronzovú), najsilnejšia jelenia trofej dosiahla 200,56 b CIC, chovné trofeje sú 2 ks (1,3 %). 108 ks srnčích trofejí,  z toho medailu dosiahli  4 trofeje t. j. 3,7 % (2 ks striebornú + 2 ks bronzovú), najsilnejšia srnčia trofej dosiahla 128,05 b CIC, chovná trofej 1 ks (0,92 %).15 ks diviačich trofejí, z toho medailu dosiahlo  8 trofejí (4 ks striebornú +4 ks bronzovú), najsilnejšia diviačia trofej dosiahla 119,95 b CIC. 2 ks vlčích trofejí bez medaile, najsilnejšia vlčia trofej dosiahla 38,36 b CIC. 3 ks jazvečích,  z toho medailu dosiahli 2 trofejí (1 ks zlatú +1 ks bronzovú), najsilnejšia jazvečia  trofej dosiahla 23,09 b CIC a 3 ks psík medvedíkovitý, bez medaile. Z prehliadky bol zostavený, a na otvorenie výstavnej časti predložený širokej odbornej a laickej verejnosti, vkusný a praktický Katalóg .Súčasťou výstavnej časti CHPT bol aj výber z trofejí VLM SR o.z Kežmarok, detský kútik s preparátmi poľovnej zveri žijúcej v našom regióne a výstavka poľovníckych drevorezieb.
     Po skončení slávnostného otvorenia CHPT sa uskutočnil odborný seminár na tému Škody spôsobované zverou a na zveri prednášané Ing. Slavomírom Finďom a Jelenia zver na slovenskej a poľskej  strane Karpát  odprezentované Ing. Marcelom Lehockým.
                                                                 
                                                   Ing. Vladimír Klein
                                                                                                       
          predseda komisie  PaŽP
                                                                                                                           predseda OHK

  
počítadlo.abz.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky