OPK-OkO SPZ Kežmarok

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

CHPT 2016/2017

poľovníctvo

                                     
                                                
Chovateľská prehliadka trofejí OPK Kežmarok

 
      Dňa 25. 3. 2017 v priestoroch SOŠ v Kežmarku za slávnostných tónov lesníc spišskobelianskych trubačov pod vedením Ing. Júliusa Zentka  sa otvorila siedma chovateľská prehliadka trofejí usporiadaná OPK Kežmarok. Po nich vystúpil s krátkym programom detský folklórny súbor Maguráčik z Kežmarku.
 
       Chovateľskú prehliadku trofejí slávnostne otvoril predseda OPK Kežmarok Mgr. Milan Nevický. Vo svojom príhovore sa zameral na VČS v základných organizáciách , kde voľby buď potvrdili pôvodné personálne zloženie výborov, alebo priniesli aj radikálne zmeny. Voľby do orgánov Okresnej organizácie SPZ sa uskutočnia v mesiaci apríl. Na záver pripomenul motto výstavy:
                                                                     
„ Keby  z našej planéty zmizli všetky rastliny,
                                          
                                                      všetky štvornohé tvory,
                                         
                                                       okrídlené stvorenia,
 
                                                                                               všetci naši príbuzní plaziaci sa po zemi,
 
                                                                                                plávajúci vo vode,
 
                                                                                                život by zanikol.
                         
                                                Keby však zmizli všetci ľudia,
                                          
                                                        život by prekvital.“
  
   Vyhodnotenie poľovníckeho hospodárenia v poľovníckej sezóne 2016/2017 vykonal Ing. Vladimír Klein, predseda komisie PaŽP a súčasne predseda Obvodnej hodnotiteľskej komisie pri OPK Kežmarok. Uviedol, že na prehliadku bolo predložených a hodnotených 288 trofejí. 149 ks jeleních, z toho medailu 34 ks medailových ( 1 zlatá, 11 strieborných a 22 bronzových medaily), čo činí 24,20 % z ulovených jeleních trofejí. 113 ks srnčích trofejí, z toho 4 ks medailových ( 1 strieborná a 3 bronzové medaily). Diviačích trofejí bolo predložených 17 ks, z toho 10 ks medailových ( 1 zlatá, 2 strieborná a 7 bronzová medaila).
  
Ďalej bolo predložených 6 ks  jazvečích trofejí ( 1 zlatá, 2 strieborné a 1 bronzová medaila) a 2 ks trofeje psíka medvedíkovitého. Pozastavil sa pri úhyne srnčej zveri a to 78 ks, čo činí až 23, 0% z plánu chovu a lovu. Potvrdzuje to alarmujúci trend posledných rokov na našich cestách.
  
     Súčasťou výstavnej časti CHPT bol aj výber z trofejí VLM SR, OZ Kežmarok a detský kútik s preparátmi poľovnej zveri žijúcej v našom regióne.
       Po skončení slávnostného otvorenia CHPT sa uskutočnil odborný seminár na tému „ Veľké šelmy v revíroch severovýchodného Slovenska“ prednášaný Ing. Slavomírom Finďom.


                                                                                                              OPK Kežmarok

 
počítadlo.abz.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky