OPK-OkO SPZ Kežmarok

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

7. poľovnícky deň

osveta

               
                        
7.poľovnícky deň
              Kežmarskí poľovníci opäť „zdvíhali latku“

       Keď na kežmarskom Hlavnom námestí zaznievajú tóny poľovníckych lesníc,
 
je to neklamné znamenie, že sú tu chvíle, na ktoré sa mnohí tešia celý rok.
  
Jednak preto, že prichádza jeseň, ktorá sa tu pod Tatrami spája s hrou farieb
  
na slnkom preplnených stráňach a  tiež preto, že nás matka príroda práve v tomto
  
období obdarúva plným priehrštím svojich darov. My príslušníci Hubertovho cechu
 
vnímame tento jesenný čas aj ako chvíľu, ktorá má pre nás neopakovateľné čaro,
  
ako čas, keď slnkom prehriate dni striedajú chladné noci a ešte chladnejšie rána,
  
ako obdobie, keď sa les rozozvučí tisícorakými ozvenami a niekde tam za nepreniknuteľnou
 
bielou clonou sa odohrávajú fantastické chvíle v živote kráľa našich lesov.
      September, no najmä jeho druhá nedeľa, je už tradične aj sviatkom poľovníkov
   
kežmarského regiónu. Desiateho septembra sa totiž historické námestie zaplnilo
   
návštevníkmi poľovníckeho dňa, ktorý už po siedmy krát symbolicky otvoril poľovnícku sezónu.
   
V snahe pokračovať v tradícii pripomínania si významných poľovníckych udalostí a osobností,
   
tohoročný poľovnícky deň bol  venovaný dvom historickým medzníkom, ktoré významnou
  
mierou ovplyvnili poľovníctvo druhej polovice 20. storočia. Prvým bolo 70.výročie prijatia
  
zákona o poľovníctve č. 225/1947 tzv. Ďurišovho zákona a druhým, nie menej významným
  
bolo 55. výročie prijatia nového zákona o poľovníctve č. 23/1962, ktorý s malými úpravami
  
vydržal takmer polstoročie.
       Ako   je   zvykom,  aj   tento   pre   poľovníkov  sviatočný  deň  sa  začal svätohubertovskou
   
sv. omšou v Bazilike sv. Kríža, ktorá bola nielen ideálnym  začiatkom  výnimočného  dňa,  
    
ale  aj hlbokým duchovným zážitkom pre všetkých účastníkov, ktorí si z chrámu odnášali silné
    
a neopakovateľné dojmy.
                                                      

       
Následne sa početný sprievod do zelena ladených účastníkov za doprovodu lesníc
    
spišskobelianskych trubačov na čele s poľovníckymi zástavami,  uloveným krásnym
    
šestnásťtorákom, sokoliarmi a  kynológmi kľukatil k mestskej radnici. Zaplnené námestie
    
vzápätí upriamilo pozornosť na tribúnu, kde v súlade s poľovníckou etikou, zvykmi a tradíciami
   
program sviatku poľovníkov pokračoval ukážkou odovzdávania streleckého zálomku úspešnému
   
lovcovi jeleňa /Ing.Peter Fírek – MPS Poľana Spišská Belá/ a ukážkou jeho pasovania za lovca jeleňov.
   
Slávnostný akt odovzdávania streleckého zálomku, pasovania a úspešnú licitáciu jeleňa a diviaka
   
uskutočnil Ing.Klein, predseda komisie poľovníctva a životného prostredia pri OPK.

          V ďalšej časti sa účastníkom prihovorili zástupcovia organizátorov 7.poľovníckeho dňa
    
a  viceprezidentka Slovenskej poľovníckej komory a prezidentka Klubu Slovenských poľovníčok
    
doc. Ing. Soňa Chovanová-Supeková PhD., ktorá  vysoko vyzdvihla úroveň podujatia a ocenila
    
tiež snahu a úsilie funkcionárov poľovníckych organizácií pri riadení poľovníckeho života na území
    
okresu. V závere svojho príhovoru oficiálne otvorila 7. poľovnícky deň.

         Program sviatku poľovníkov pokračoval na javisku odovzdávaním poľovníckych vyznamenaní
    
členom Slovenského poľovníckeho zväzu. Vyznamenania „Za zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku“
    
boli udelené : III.st. a bronzová medaila – Juraj Pisarčík z MPS Poľana, Ing. Jozef  Pichnarčík
    
 z  PZ  Dunajec, Vladimír  Semaňák  z PZ   Vlková, Ing. Ján Rexa z PZ Kereswald, Ing. Jaroslav Lizák
     
/P OkO SPZ/,  
     II.st. a strieborná medaila -  Štefan  Bako z PZ Valtín, Jozef Krempaský z PZ Magurka,
    
Július Manica z PZ Zvonárka, Pavel Husák z PZ Magura, Ing. František Pisarčík z PZ Víťaz,
   
František Špirko z VLM, Zlatý kamzík – Rudolf Tybor z PZ Kereswald.
   
Pri príležitosti významného životného jubilea 85 rokov bola odovzdaná Medaila Sv. Huberta
   
p. Michalovi Šoltýsovi st.
          
Ocenení pamätnou medailou za 50 rokov nepretržitého členstva v SPZ boli: Anton Andráš
   
a Alexander Dragošek z PZ Hájnik, Ján Kopkáš, Ján Krempaský z PZ Víťaz, Viliam Krempaský
    
z PZ Kereswald, Július Manica z PZ Zvonárka, Michal Pluta z PZ Vlková, Michal Šoltýs z PZ Zlatá
     
hora a Ján Slávik in memóriam /PZ Zlatá hora/.
         Predstavenstvo OPK vyjadrilo poďakovanie za dosiahnuté výsledky a odovzdalo diplomy aj  
     
kolektívom základných organizácií, ktoré sa v súťaži PZ a PS v roku 2016 umiestnili na 1.-3. mieste.
     
I. MPS Poľana Spišská Belá, II. PZ Víťaz Slovenská Ves, III. PZ Zlatá hora Kežmarok
                               

              Stalo sa tradíciou, že počas poľovníckeho dňa kežmarské námestie rozvoniava pravým
     
poľovníckym gulášom a rôznymi poľovníckymi kulinárskymi špecialitami. Tohto roku sa v súťaži
     
o najlepší guláš a o priazeň prítomných gurmánov usilovalo štrnásť majstrov kuchárov z
      
poľovníckych združení a spolkov, zástupcovia Mestského úradu, žiaci Strednej odbornej školy
     
a rybári ponukou haláslé. Odborná porota po posúdení  kvality jednotlivých gulášov dospela k záveru,
      
že na 3. mieste sa umiestnila SOŠ Kežmarok, 2. miesto získalo PZ Gojnica Matiašovce a
     
1. miesto s putovnou varechou za „zlatý guláš“ si z podujatia odniesli nimródi z PZ Víťaz. V súťaži,
     
ktorá mala tohto roku premiéru však obstáli všetci na jednotku  s hviezdičkou, lebo v kotloch neostal
      
ani jeden zabudnutý zemiačik.

            Súčasťou programu bolo aj uvedenie do života knihy “Spišskobelianski poľovníci a podtatranské
    
halali 2“ od autora Ing. Vladimíra Kleina. Jedná sa o pokračovanie knihy „Poľovnícke zvyky a tradície
     
a poľovnícka zábava pod Tatrami“ od toho istého autora, ktorá uzrela svetlo sveta na našom
    
5.poľovníckom dni.
            Nemôžeme nespomenúť aj viacero sprievodných aktivít, ktoré doplnili bohatú a pestrú programovú
    
ponuku pre všetky zúčastnené vekové kategórie. Návštevníci si mohli pozrieť vystúpenie skupiny
     
sokoliarov zo Štiavnických Baní, prezentáciu plemien poľovných psov, ukážky poľovníckych signálov
     
a vábenia rôznych druhov zveri a vyskúšať streľbu lukom na poľovnícky terč. Pedagogickí pracovníci
     
zo ZŠ Grundschule, Hradné nám. Kežmarok pripravili hry, súťaže, zábavu a smiech   pre   najmenších.  
     
Zaujímavá  bola   aj ponuka   sortimentu poľovníckeho oblečenia, keramiky,poľovníckych nožov a pod.                                        
     Záujemcovia mali tiež možnosť zakúpiť si rôzne včelárske produkty.
           Popoludnie patrilo aj zábave, o ktorú sa postarala kapela Ščamba, detský folklórny súbor Maguráčik
      
z Kežmarku, Detský tanečný súbor pri CVČ v Kežmarku a divadlo Ramagu zo Spišskej Starej Vsi.
       Zlatým klincom programu v závere podujatia bolo žrebovanie mýtnych vstupeniek, za ktorými
       
sa skrývala bohatá a hodnotná tombola.
           Vzhľadom na to, že organizátori podujatia podľa návštevníkov a množstva pochvalných zápisov
       
v kronike latku úrovne opäť dvíhali, predseda OPK vo svojom záverečnom príhovore v mene
       
organizátorov 7. poľovníckeho dňa prisľúbil  účastníkom  stretnutie na 8. poľovníckom dni v roku
      
2018. Predstavenstvo Obvodnej poľovníckej komory v Kežmarku touto cestou ďakuje mnohým
      
dobrovoľníkom, priaznivcom poľovníctva a sponzorom za vecné a finančné dary, ktorými prispeli
     
k zdarnému priebehu 7. poľovníckeho dňa: Alojz Kačur – Píla pri kaštieli Toporec, Ján Griglák –
      
Tlačiareň Kežmarok, Kellner – hodinár Kežmarok, Vladimír Iláš – Poľovnícke potreby, zbrane a
     
strelivo Kežmarok, Ján Blaško – Železiarstvo Kežmarok, Alter-Ego Kežmarok,  Lesy mesta Kežmarok,
     
Marek Kovalčík – Poľovnícke potreby Poprad, Spoločnosť Livonec, Mäso-údeniny – František Svocák
     
Kežmarok, Hotel CLUB Kežmarok, Lesy mesta Spišská Belá, Spoločnosť Drepal, Karloff Kežmarok,
    
Elektro Varga Kežmarok, Všedom Kožuško Kežmarok, Cukrovinky Žemba, Reinerova chata Petras,
     
Style sport Kežmarok, Zväz pltníkov Dunajec,František Tomala - bufet Vista Kežmarok, Dávidkové
    
korenie Kežmarok, Oktan Kežmarok, Pekáreň Gros Kežmarok.
           Poďakovanie patrí aj šťastnému lovcovi Ing.Petrovi Fírekovi, sokoliarom zo Štiavnických Baní,
     
kynológom, trubačom zo Spišskej Belej, kežmarským  lukostrelcom, ZŠ Grundschule Kežmarok,                                          
      Strednej odbornej škole Kežmarok, detskému folklórnemu súboru Maguráčik z Kežmarku, členom
     
divadla Ramagu zo Spišskej Starej Vsi, hudobno-zábavnej skupina Ščamba, všetkým poľovníckym
     
združeniam a spolkom kežmarského okresu a ich gulášnikom, spoluorganizátorom 7.poľovníckeho
    
dňa Mestu Kežmarok a Miestnej organizácii Slovenského rybárskeho zväzu v Kežmarku,  všetkým
     
členom Okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu a Obvodnej poľovníckej komory,
     
ktorí akýmkoľvek spôsobom priložili ruku k dielu a podporili dobrú vec.

        Všetkým ešte raz úprimná vďaka.

                                                             
                                                                              Mgr.Milan Nevický,                     
                                                                 
                                                                               predseda OPK

počítadlo.abz.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky