OPK-OkO SPZ Kežmarok

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Stretnutie so seniormi 2016

osveta


             
Stretnutie so seniormi

       Ďakujem za príklad, ktorý mi zavše pomôže,
     ďakujem za pokoru, s ktorou budem kráčať,
     ďakujem za radu, ktorá ma vyvedie z omylu,
     ďakujem za múdrosť, ktorú tu nechávaš.

     Týmito slovami predseda Obvodnej poľovníckej komory a Okresnej organizácie
Slovenského poľovníckeho zväzu v Kežmarku p. Nevický privítal skôrnarodených
 
zaslúžilých členov SPZ, pre ktorých bolo v rámci „Mesiaca úcty k starším“ zorganizované
 
stretnutie s členmi predstavenstva spomínaných okresných poľovníckych organizácií.
     V doprovode slávnostných poľovníckych lesníc si prítomní v príjemnom prostredí
 
poľovníckej reštaurácie hotela CLUB v Kežmarku  zaspomínali na svoje poľovnícke začiatky,
„oprášili“ nie jednu epizódu z filmu svojho poľovníckeho účinkovania, navzájom si vymenili
 
skúsenosti z rôznych oblastí poľovníckeho života, ktoré aj napriek pokročilému veku
  
nestratili nič zo svojej výpovednej hodnoty a aktuálnosti.
 „Vyznanie starého poľovníka“ urobilo bodku za stretnutím s tými, ktorí skúsenosť, múdrosť,
 
skromnosť no najmä rešpektovanie zákonitostí prírody za každých okolností a v každom
 
ročnom období povýšili na svoje celoživotné poľovnícke „písmo sväté“.  


počítadlo.abz.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky