OPK-OkO SPZ Kežmarok

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

4. Poľovnícky deň v Kežmarku

osveta

  

Poľovníci na námestí


Sviatok poľovníkov kežmarského regiónu sa tohto roku už po štvrtýkrát tradične uskutočnil v druhú septembrovú nedeľu, t.j. 14.septembra  v Kežmarku. Vďaka až zázračne priaznivému počasiu /všade okolo pršalo, len v Kežmarku nie/, bohatému programu a množstvu sprievodných akcií, bolo Hlavné námestie v Kežmarku opäť plné návštevníkov.
Štvrtý poľovnícky deň, ktorý bol venovaný 5.výročiu vzniku Obvodnej poľovníckej komory a Okresnej organizácii Slovenského poľovníckeho zväzu v Kežmarku sa začal v Bazilike sv. Kríža slávnostnou svätohubertovskou svätou omšou, ktorej súčasťou bolo aj požehnanie zástavy OPK. Pre všetkých, ktorí si z chrámu odnášali silné a neopakoveľné dojmy to bol zároveň aj ideálny začiatok výnimočného dňa.
Početný sprievod do zelena ladených účastníkov, ktorý sa následne na čele s poľovníckymi zástavami a uloveným krásnym štrnástorákom kľukatil k radnici, bol spestrený lesničiarmi, kynológmi prezentujúcimi plemená u nás najčastejšie používaných poľovných psov a tiež sokoliarmi, ktorí neskôr v rámci svojho vystúpenia vzbudzovali obdiv a nadšenie  najmä u tých najmenších divákov.
Celá poľovnícka pospolitosť vzápätí upriamila pozornosť na tribúnu, kde predseda OPK Mgr. Nevický a osvetovej komisie OPK Ing. Pisarčík svojimi príhovormi v duchu čias dávno minulých uskutočnili akt prijatia štandardy OPK a sľub poľovníkov kežmarského regiónu pri nej.
V súlade s poľovníckou etikou, zvykmi a tradíciami program sviatku poľovníkov pokračoval ukážkou odovzdávania streleckého zálomku úspešnému lovcovi jeleňa /J. Soska z PZ Vlková/ a ukážkou  pasovania na lovca jeleňov. Slávnostný akt odovzdávania zálomku,  a tiež úspešnú licitáciu jeleňa a diviaka uskutočnil Ing. Klein, predseda komisie poľovníctva a životného prostredia pri OPK.
V oficiálnej časti sa účastníkom 4.Poľovníckeho dňa prihovorili predstavitelia organizátorov podujatia /Obvodná poľovnícka komora, Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu a  mesto Kežmarok/, ktorí zároveň privítali aj zástupcov poľovníckych organizácii z partnerského mesta Lanškroun.
Program sviatku poľovníkov pokračoval na javisku odovzdávaním poľovníckych vyznamenaní „Za zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku“ členom Slovenského poľovníckeho zväzu /bronzová medaila - Milan Brandobur, Ján Gallik, Mgr. Milan Halama, Vladimír Krolák, Peter Kuzmiak a Ján Svocák, strieborná medaila - František Dudžák, Jozef Krempaský, Radovan Pilát a Ján Ovcarčík, zlatá medaila - Michal Jasenčák a Alojz Kačur/ odovzdávaním diplomov najúspešnejším základným organizáciám v súťaži za rok 2013, vystúpením lesničiarov zo Strednej lesníckej školy z Prešova  a kultúrnym programom, v ktorom vystúpil miestny detský folklórny súbor Goralik, ľudová hudba Zamiškovci z Kolačkova a členky ženského poľovníckeho speváckeho zboru z Rakúska.
Nemožno nespomenúť aj viacero sprievodných aktivít ako napr. výstava trofejí a činnosti a prezentovanie činnosti úspechov členov MPS Poľana Spišská Belá, súťaže a hry pre najmenších, ktoré organizačne zabezpečovali p. uč. zo ZŠ Hradné námestie Kežmarok, ukážky lukostrelcov, vystúpenie ochotníckeho divadla „ A predsa ...“ zo Spišskej Belej, pestrá ponuka poľovnícky zaujímavého sortimentu oblečenia, keramiky a iného tovaru. Záujemcovia mali tiež možnosť kúpiť si aj rôzne včelárske produkty.
Kežmarské námestie už tradične počas poľovníckeho dňa rozvoniava pravým poľovníckym gulášom a rôznymi inými poľovníckymi kulinárskymi špecialitami. Tohto roku sa o priazeň prítomných gurmánov usilovalo osem majstrov kuchárov z poľovníckych združení a primátor mesta so svojim tímom /výťažok z predaja venovaný sociálne slabej rodine/, žiaci Hotelovej akadémie Otta Brucknera, žiaci Strednej odbornej školy a rybári ponukou haláslé. V pomyselnej súťaži obstáli všetci na jednotku s hviezdičkou, lebo v kotloch neostal ani jeden zabudnutý zemiačik.
Zlatým klincom podujatia bolo v závere žrebovanie mýtnych vstupeniek, za ktorými sa skrývala bohatá, hodnotná tombola.
Vzhľadom na to, že 4. Poľovnícky deň bol podľa návštevníkov a podľa množstva zápisov v kronike OPK  hodnotený vysoko pozitívne, predseda OPK vo svojom záverečnom príhovore úprimne poďakoval všetkým za prípravu a uskutočnenie podujatia a účastníkom v mene  organizátorov prisľúbil stretnutie na 5. Poľovníckom dni v 2015.
      Predstavenstvo Obvodnej poľovníckej komory v Kežmarku touto cestou ďakuje mnohým dobrovoľníkom, priaznivcom poľovníctva a sponzorom za vecné a finančné dary, ktorými prispeli k zdarnému priebehu 4.Poľovníckeho dňa: Ján Palčo
foto-kino Kežmarok, Alojz Kačur Píla pri kaštieli Toporec, Ján Griglák tlačiareň Kežmarok, Ján Kellner voda kúrenie, Ľudovít Kellner hodinár Kežmarok, Vladimír Iláš Poľovnícke potreby Kežmarok, Ján Blaško Železiarstvo Kežmarok, SPORT TEAM Kežmarok, Ján Grigliak Hrabušice, Peter Seliga Gánovce, Štefan Garančovský strelnica Majer pod lesom Záľubica, Jevický AUTONOVA Poprad, Mestské lesy Kežmarok, Pavol Kožuško VŠEDOM Kežmarok, spoločnosť LIVONEC, Janka Gantnerová hotel CLUB Kežmarok, reštaurácia sv. Hubert Kežmarok, Slavomír Zelina penzión Hidalgo Kežmarok, spoločnosť KARLOFF, Vladimír Mazurek Malý Slavkov, Vladimír Kráľ SORELARK Kežmarok, Varga Elektro Kežmarok, Pavol Mikulášik EMPIRE -reklamná agentúra Kežmarok, Poľovnícke združenia a spolky okresu Kežmarok.                    


                                                                                                      Mgr. Milan Nevický 
počítadlo.abz.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky