OPK-OkO SPZ Kežmarok

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Snem OkO SPZ Kežmarok

Organizácia OkO SPZ

     
                                     
Snem OkO SPZ Kežmarok

     Päťročné funkčné obdobie sa skončilo a 28. 4. 2022 sa konal už III. Snem OkO SPZ Kežmarok.
   
Účasť pozvaných delegátov bola na veľmi dobrá ( 92,6 % ). Atmosféra na sneme ešte lepšia. Všetci účastníci snemu boli spokojní s prácou súčasného predstavenstva.
          Eduard Kriššák predniesol  správu o činnosti predstavenstva za predchádzajúce volebné obdobie. K dnešnému dňu máme 597 členov OkO SPZ, čo je o 45 viac ako v roku 2017. OkO SPZ udeľuje návrhy na vyznamenania, od posledného snemu sme udelili 65 ocenení našim členom, uskutočňujeme stretnutie so seniormi nad 70 rokov, spolupracujeme pri príprave a uskutočneniu poľovníckych dní, najnovšie sa zaoberá predstavenstvom pripomienkami k novému zákonu o poľovníctve. Ďalej spoločne s OPK družobne spolupracuje s ČMJ v Lanškroune, jedna sa o návštevy na významné podujatia ako sú poľovnícke dni v Kežmarku a pod.
     SPZ plní na úseku poľovníctva úlohy vyplývajúce z § 3 ods. 1 Stanov SPZ, OPK ju nepoverila žiadnymi úlohami, nakoľko je plne výkonná na úseku poľovníctva. Týmto program činností OkO SPZ  je veľmi minimálny.
 
   Rada OkO SPZ Kežmarok schválila na nasledujúce volebné obdobie deväťčlenné predstavenstvo a to – predseda, podpredseda, podpredseda pre legislatívu, tajomník a predsedovia komisií -  osvetovej , kynologickej, poľovníctva a ŽP, streleckej a ekonomickej.

      
Predsedajúci Ing. Jaroslav Lizák navrhol, aby sa voľby uskutočnili verejne, nakoľko na všetky funkcie kandiduje len jeden kandidát. Všetci členovia súhlasili s návrhom a formou hlasovania. Za predsedu bol predstavenstvom navrhnutý Ing. Juraj Kulík - jednomyseľne zvolený, za podpredsedov Eduard Kriššák a Ing. Jaroslav Lizák, ktorý bol súčasne zvolený za predsedu legislatívnej komisie, za tajomníčku Magdaléna Reščáková  - všetci jednomyseľne zvolení. za členov predstavenstva: komisia osvetová  - Ing. Katarína Hlatká, kynologická - Miroslav Cvek, poľovníctva a ŽP - Ing. Vladimír Klein, strelecká - Peter Ježík, ekonomická - Maeián Pisarčík  všetci jednomyseľne zvolení.       
      
Dozornú rada OkO SPZ delegáti jednohlasne schválili v zložení: predseda – Ing. Sergej Kollár,   členovia – Ing. Peter Bolcár, Ján Masleják, Ing. Jaroslav Mačák, Ing. Štefan Reščák a Bc. Maián Pokrivčák.
   Na záver sa Eduard Kriššák poďakoval za spoluprácu každému, kto sa podieľal na chode
       
OkO SPZ a novému predstavenstvu želá veľa úspechov v práci. Ing. Juraj Kulík novo zvolený predseda sa poďakoval za dôveru,   ktorú mu všetci preukázali zvolením.

                                                                                                                                               Reščáková

počítadlo.abz.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky