OPK-OkO SPZ Kežmarok

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

CHPT 2017/2018

poľovníctvo

                                Chovateľská prehliadka trofejí OPK Kežmarok

         Dňa 24. 3. 2018 v priestoroch SOŠ v Kežmarku za slávnostných tónov lesníc

    
spišskobelianskych trubačov pod vedením Ing. Júliusa Zentka  sa otvorila ôsma
     
chovateľská prehliadka trofejí usporiadaná OPK Kežmarok. Po nich vystúpil s krátkym
    
programom detský folklórny súbor Maguráčik z Kežmarku.
         Chovateľskú prehliadku trofejí slávnostne otvoril predseda OPK Kežmarok

      
Mgr. Milan Nevický. Nasledovala odborná prednáška MVDr. Miloša Pastuchu
     
( RVPS Poprad) o Africkom more ošípaných.
           Vyhodnotenie poľovníckeho hospodárenia v poľovníckej sezóne 2017/2018 vykonal

  
Ing. Vladimír Klein, predseda komisie PaŽP a súčasne predseda Obvodnej hodnotiteľskej
  
komisie pri OPK Kežmarok. Uviedol,  že na prehliadku bolo predložených a hodnotených
  
309 trofejí. 166 ks jeleních, z toho bolo 36 ks  medailových (11 strieborných a 25 bronzových
  
medaily), čo činí 21,7 % z ulovených jeleních trofejí. 112 ks srnčích trofejí, z toho
 
3 ks medailových ( 1 zlatá, 1 strieborná a 1 bronzová medaila). Diviačích trofejí bolo
  
predložených 19 ks, z toho 5 ks medailových ( 1 zlatá a 4 bronzové medaily).
  
Ďalej bolo predložených 5 ks  jazvečích trofejí (1 bronzová medaila) a 4 trofeje psíka
  
medvedíkovitého, 1 líščia trofej ( bronzová medaila) a 2 vlčie trofeje. Zhodnotil,
  
že pri náraste počtu trofejí nám relatívne poklesol počet medailových jedincov až na
  
jeleniu zver. Hodnotiaca komisia zaznamenala v tejto poľovníckej sezóne dva prípady
   
nesprávne prevedeného odstrelu srncov.
          
Predseda na záver pripomenul motto výstavy:
          Príroda je nenahraditeľná kniha, v ktorej vyčítaš čím je
pre a, pre teba, pre nás.     
                Keď ňou budeš kráčať pamätaj, že:
                                           - stromy sú pamäťou Zeme,
                                           - lesy pľúcami Zeme,
                                           - vrchy hrdosťou Zeme,
                                           - doliny lonami Zeme,
                                           - kamene vzdorom Zeme,
                                           - útesy ramenami Zeme,
                                           - cesty a chodníky, po ktorých kráčaš, sú múdrosťou a poznaním Zeme
                                                       ..... a preto ich chráň!

        Súčasťou výstavnej časti CHPT bol aj výber z trofejí VLM SR, OZ Kežmarok
.
        Súčasťou výstavy bol aj detský kútik s trojrozmernými exponátmi poľovnej zveri
   
a prezentácia Poľovníckeho združenia Hájnik v Toporci.
        Výstavná časť sa tešila veľkému záujmu širokej verejnosti a Kežmarská televízia jej

   
venovala samostatný šot vo svojom vysielaní.
                                                                                         
                                                                                                          
  OPK Kežmarok

počítadlo.abz.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky